Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την ενημέρωση δωρεάν. Έχετε επίσης την επιλογή να γίνετε συνδρομητής στην ιστοσελίδα Golden-Gym με σκοπό την απόλαυση των υπηρεσιών αυτής. Η συνδρομή είναι ανάλογη του πακέτου υπηρεσιών και της χρονική διάρκειας αυτών που θα επιλέξετε. Η ενεργοποίηση της παροχής υπηρεσιών του Golden-Gym προς εσάς αρχίζει από την πληρωμή της συνδρομής και ισχύει για το χρονικό διάστημα το οποίο επιλέξατε (όπου μηνιαία συνδρομή υπολογίζονται 30 ημέρες και ούτω καθεξής). Η υποχρέωση του μέλους για καταβολή της συνδρομής ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών και δεν εξαρτάται από τη συχνότητα ή μη της χρήσης των υπηρεσιών – προγραμμάτων, που αυτό χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση Ηλεκτρονικής Πληρωμής μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση της εντός 24 ωρών. Το ποσό της συνδρομής που καταβάλλει το μέλος, κατά την εγγραφή του ή κατά την ανανέωση αυτής, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται από το Golden-Gym, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του μέλους. Το Golden-Gym διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει και να διαγράψει μέλος ή να αρνηθεί την ανανέωση της συνδρομής μέλους, χωρίς να υποχρεούται σε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς αυτό σε περίπτωση που το μέλος διαπράξει σοβαρή(-ές) ή επανειλημμένες παραβιάσεις των όρων του παρόντος. Αποδέχεστε ότι η διοίκηση του Golden-Gym διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε συνδρομή ανά πάσα στιγμή.